English Tuesday

Celodenný inovatívny vzdelávací program v angličtine pre deti vo veku 4-7 rokov

English Tuesday je celodenný anglický program pre deti vo veku 4- 7 rokov. Dieťa strávi v škôlke pravidelne, týždenne jeden deň zameraný na intenzívne a aktívne používanie anglického jazyka v rámci denných aktivít a cielenej zábavnej edukácie.

Vytvárame tak systém, istú pravidelnú a intenzívnu rutinu pre dieťa na jeho ceste jazykového vzdelávania. Celodenný program je veľmi praktický z pohľadu jednoduchej logistiky prepravy dieťaťa a tiež ponúka flexibilitu pre pracujúcich rodičov ako aj počas materskej dovolenky.

Head Start for your Child
ENJOY – LEARN – GROW

English Tuesday sa skladá z 2 blokov

Angličtina „Ofxord- Playtime“- štandartný základný jazykový kurz angličtiny pre materské školy, ktorého cieľom je priniesť deťom motivujúcu skúsenosť pri prvých krôčkoch zoznamovania sa s anglickým jazykom, formou zážitkového učenia.

Viac info na: Dúhová škôlka – Angličtina v škôlke

English Immersion Club je predškolský vzdelávací program, inšpirovaný medzinárodnými predškolskými štandartami. Je to nadstavbový jazykový program zameraný na integrované výučbu predmetov Literacy – Numeracy – Science a rozvoj zručností detí pre 21.storočie.

Viac info o tomto programe je na English Immersion Club.

ENGLISH IMMERSION CLUB
NOVÉ ZRUČNOSTI PRE 21.STOROČIE

  • Rámcový priebeh
  • Organizačné informácie
  • Cena

V školskom roku 2018 – 2019
ENGLISH TUESDAY
každý UTOROK

Lokalita:
Chorvátsky Grob -Čierna Voda
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka
Suché miesto 2/A,
900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Od 07.00   Ranný príchod podľa potrieb rodičov
09.00 – 11.00  Dopoludňajší blok – Oxford Playtime English
12.00 – 14.00  Obed a odpočinok
14.00 – 17.00  Poobedňajší blok – English Immersion Club. Zameraný na aktivity v oblasti Literacy – Numeracy – Science
Do 18.00  Odchod – podľa potrieb rodičov 

 

ENGLISH Tuesdays program dáva ďieťaťu priestor komunikovať anglicky 16 hodín mesačne, čo je 3Násonok oproti základnému štandartu a predstavuje 30percent bdelého času dieťaťa stráveného v angličtine daný deň. Experti a prax v oblasti jazykového vzdelávania odporúča komunikovať min. 30percent bdelého času dieťaťa v cudzom jazyku na udržanie už získanej úrovne jazyka.

Cena za program English Tuesday

170€/mesiac za 16 hodín

za celodenný anglický program a pobytom v škôlke 4 utorky v mesiaci,
plus stravná jednotka: 13 eur za 4 dni v mesiaci.
Jednorázový registračný poplatok je 10 eur.

155€/mesiac za 16 hodín

Pre zmluvnych partnerov a klientov Safari camp
za celodenný anglický program a pobyt  v škôlke 4 utorky v mesiaci,
plus stravná jednotka: 13 eur za 4 dni v mesiaci.
Jednorázový registračný poplatok je 10 eur.

Oslovil vás program English Tuesday?

Prihláste svoje dieťa už dnes!

Prihlásenie

Inovatívny vzdelávací program v angličtine
pre deti vo veku 4-7 rokov

Povedali o nás rodičia