Celoročný Anglický Program

English Immersion Club, EIC, vzdelávací program v angličtine
pre deti vo veku 4-12

Inovatívny anglický program, ENGLISH Immersion club – poskytne Vášmu dieťaťu príležitosť PRAVIDELNE, INTENZÍVNE a PRIRODZENE fungovať v anglicky hovoriacom prostredí a povzbudí ho spontánne komunikovať v angličtine. Tento program je skvelý začiatok výučby angličtiny pre deti už od 4 -7 rokov. Pre deti veku 7-12 je tento program vynikajúce doplnenie ku školskej výuke angličtiny, ak naozaj chcete, aby Vaše deti vedeli komunikovať anglicky.

Educating for the Future

V tomto programe sa deti ponoria do angličtiny cez zábavnú a interaktívnu výuku  predmetov Angličtina – Matematika – Veda. Inšpirujeme sa používanými medzinárodnými vzdelávacími štandartami primárme anglicky hovoriacich krajín.

Časový úsek 3 hodín intenzívnej angličtiny je dôležitý. Dáva dostatočný priestor sa deťom preklopiť zo slovenčiny do angličtiny a naozaj začať myslieť a komunikovať anglicky efektívne a prirodzene.

Zameranie na tri vybrané  predmety je cielené, sú totiž základom budúcich povolaní našich detí. 

Vzdelávame pre budúcnosť !

Head Start for your Child
ENJOY – LEARN – GROW

Vzdelávací jazykový koncept využívajúci sa pri výučbe cudzieho jazyka. Deti vedie lektor hovoriaci iba anglicky. Jazykové znalosti  sa tak nadobúdajú prirodzene prostredníctvom bezprostrednej  interakcie a komunikácie v danej situácií v angličtine. Takého získavanie, učenie sa jazyka je pre študenta, dieťa  spontánne, zábavné  a veľmi efektívne. Deti sa tak učia angličtinu v kontexte situácií,  naučia sa celé frázy jazyka namiesto memorovanie slovíčok a gramatiky bez vzájomného prepojenia. Cez English Immersion sa deti  jednoducho naučia viac a aj im jazykové znalosti ostanú, pokiaľ jazyk pravidelne používajú. Tento jazykový prístup k výučbe jazyka dáva priestor sa deťom preklopiť zo slovenčiny do angličtiny a naozaj začať myslieť a komunikovať anglicky efektívne a prirodzene.

English Immersion metoda je idelálna pre deti už od narodenia, idelálne začať od 3 rokov.  Naše programy sú vhodné pre deti od veku 4-12 rokov. Toto je kritické obdobie pre deti zažiť ponorenie do angličtiny cez English Immersion metodu. S nami zažijú úspech   fungovania v angličtine prirodzene a bez zábran. Do angličtiny sa zamilújú !

Častý prístup k výučbe jazyku v školách a mnohých jazykových kurzov, je zameranie na gramatiku a slovnú zásobu získavanú skôr memorovaním, ktoré sú určite potrebné. V našich programoch dieťa funguje v anglickom jazyku intenzívne a dlhší časový úsek aby ten jazyk naozaj aj zažil v bezprostrednom kontakte cez bežne vykonávané činností. Je prirodzene stimulované anglický jazyk aktívne používať v realite a podľa jeho aktuálnych potrieb. Zvyčajne dieťa získava najprv pasívnu komunikáciu teda nadobúda porozumenie inštrukcii a následne sa presunie do aktívnej úrovne komunikácie cez spontánnu verbálnu reakciu v angličtine. Anglický jazyk sa deti učia nielen cez rutinné aktivity, ale predovšetkým cez cielené zábavné spoznávanie predmetov Angličtina – Matematika – Veda. Vzdelávací benefit pre dieťa je teda DVOJNásobný, v podobe nových poznatkov z predmetov a učení jazyka zároveň. Jazykový progres je intenzívnejší a naberanie nových vedomostí je pre deti veľmi inšpiratívny.

Angličtina

We become Readers & Authors !

Učíme sa čítať a písať anglicky.

Deti systematicky a zábavne naučíme čítať a písať  v anglickom jazyku cez výučbu anglickej fonetiky. Angličtina má 26 znakov abecedy, ale celkovo má až 42 fonetických zvukov. V’daka nim deti vedia prirodzene spájať zvuky do slov a prirodzen písať, čítať ako aj komunikovať. Odbúrame tak memorovanie anglických slovíčok ich výslovnosti a pravopisu, lebo deti to vďaka znalosti zvukov budú počuť.

Deti milujú letters & sounds a aj vďaka nim preniknú do anglického jazyka intenzívnejšie a s väčším prirodzeným porozumením a záujmom.

Matematika

We love Math!

Rozvíjame matematické myslenie a pozitívny vzťah k matematike. Dôležité pre každé povolanie budúcnosti !

Veda

We are curious Explores !

Náš život výrazne ovplyvňujú nielen technológie, ale aj veda. Veda poskytuje nekonečné príležitosti na kladenie otázok a hľadanie odpovedí. Bádanie, objavovanie, experimentovanie podporuje kreatívne myslenie pri riešenie problémov a rozvíja kritické myslenie detí.

Dieťa je centrom našej pozornosti

Všetky aktivity v programe sú starostlivo plánované tak, aby sme dosiahli, čo najlepší učiaci efekt a zároveň malo dieťa z klubu radosť. Náš prístup je individuálny a tiež berieme do úvahy aj charakter, schopnosti, potenciál a záujem dieťaťa na klube.

Deti v klube pracujú v skupine veľkej, malej, v pároch, individuálne a tiež im dávame priestor na voľnú hru podľa aktuálnej potreby a situácie dieťaťa a cieľov klubu.

UKÁŽKA PROGRAMU ENGLISH IMMERSION CLUB

Rainbow Class

Octopus Class

ENGLISH IMMERSION CLUB
NOVÉ ZRUČNOSTI PRE 21.STOROČIE

  • English Immersion Club vek 4-7 rokov
  • English Immersion Club Juniors vek 7-12
  • Cena

Tento program organizujeme v partnerom Dúhová škôlka v 2 lokalitách.


English Immersion Club Štvrtky od 14 – 17 hod

Lokalita:
Chorvátsky Grob -Čierna Voda
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka
Suché miesto 2/A,
900 25 Chorvátsky Grob – Čierna VodaEnglish Immersion Club Utorky
od 14 – 17 hod

Lokalita:
Patronka, Bratislava
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka Westend Gate
Dúbravská cesta 14/ Patrónka, 841 04 Bratislava


kontakt : Martina Čechová # 0908676 313

martina.cechova@duhovaskolka.sk

Tento anglický program organizujeme s jazykovým partnerom The Bridge.

 

English Immersion Club Juniors prebieha Štvrtky od 15-18 hod.

Lokalita - The Bridge

Baštová 7 , Bratislava 

kontakt : Radka Vajgelová 

kurzy@thebridge.sk

 

V ponuke  je aj ONLINE forma tohto programu. Pozrite Anglické ONLINE programy. 

 

 

 

 

 

Štandartná cena

114 € mesačne za 4 kluby celkovo 12 hodín mesačne.​​

Zľavnená cena 

platná pre existujúcich zákazníkov Safari programov, Partnerov Safari a ich zamestnancov.
102 € mesačne za 4 kluby, celkovo 12 hodín mesačne.​​

Cena pre Dvoch 

                                                   platná pre 2 súrodencov, odporučeného kamaráta. 
102 € mesačne na 1 dieťa za 4 kluby, celkovo 12 hodín mesačne.

Oslovil vás program English Immersion Club?

Prihláste svoje dieťa už dnes!

Prihlásenie

Inovatívny vzdelávací program v angličtine
pre deti vo veku 4-7 rokov

Povedali o nás rodičia