English Immersion Club

Popoludňajší inovatívny vzdelávací program v angličtine pre deti vo veku 4-7 rokov

ENGLISH Immersion club – LEARN through PLAY in English immersion way. Vášmu dieťaťu poskytne príležitosť PRAVIDELNE, INTENZÍVNE a PRIRODZENE fungovať v anglicky hovoriacom prostredí a povzbudí ho spontánne komunikovať v angličtine.

V tomto programe sa deti ponoria do angličtiny cez zábavné a hravé učenie sa predmetov Literacy – Numeracy – Science. Inšpirujeme sa používanými medzinárodnými štandartami a praxe predškolskej výchovy v zahraničí, primárme anglicky hovoriacich krajín. Zameranie predmetov považujeme za kľúčové rozvíjať v predškolskom veku, kedy si buduje pozitívny vzťah k učeniu a tiež v kontexte budúcnosti postavenej a vedomostiach tzv.knowledge economy.

Head Start for your Child
ENJOY – LEARN – GROW

Vzdelávací koncept využívajúci sa pri výučbe cudzieho jazyka. Deti vedie lektor hovoriaci iba anglicky. Malé deti sa jazyk neučia tak ako dospelí. Nadobúdajú ho prirodzene prostredníctvom hry a interakcie s ľuďmi v danom jazyku. Získavanie, učenie sa jazyka je pre ne spontánne, zábavné  a bezbolestné. Túto jedinečnú výhodu malých detí využívame naplno a odporúčame deti -ponoriť – do angličtiny tzv. English Immersion prirodzene a intenzívne, čo najskôr. Naše programy sú vhodné pre deti od veku 4-7 rokov, avšak tento prístup sa dá aplikovať u detí od narodenia resp. prenatálneho obdobia dieťaťa a v akomkoľvek jazyku samozrejme.

Častý prístup k výučbe jazyku v školách a mnohých jazykových kurzov, je zameranie na gramatiku a slovnú zásobu získavanú skôr memorovaním, ktoré sú určite potrebné. V našich programoch dieťa funguje v anglickom jazyku intenzívne a dlhší časový úsek aby ten jazyk naozaj aj zažil v bezprostrednom kontakte cez bežne vykonávané činností. Je prirodzene stimulované anglický jazyk aktívne používať v realite a podľa jeho aktuálnych potrieb. Zvyčajne dieťa získava najprv pasívnu komunikáciu teda nadobúda porozumenie inštrukcii a následne sa presunie do aktívnej úrovne komunikácie cez spontánnu verbálnu reakciu v angličtine. Anglický jazyk sa deti učia nielen cez rutinné aktivity, ale predovšetkým cez cielené zábavné spoznávanie predmetov Literacy – Numeracy – Science. Vzdelávací benefit pre dieťa je teda DVOJNásobný, v podobe nových poznatkov z predmetov a učení jazyka zároveň. Jazykový progres je intenzívnejší a naberanie nových vedomostí je pre deti veľmi inšpiratívny.

Literacy

We become Readers & Authors !

Deti systematicky a zábavne zoznámime s anglickou abecedou a výslovnosťou. Učíme sa čítať a písať anglicky.

Deti milujú letters & sounds a aj vďaka nim preniknú do jazyka intenzívnejšie a s väčším prirodzeným porozumením a záujmom.

Numeracy

We love Math!

Rozvíjame matematické myslenie a pozitívny vzťah k matematike. Dôležité pre každé povolanie budúcnosti !

Science & Experiments

We are curious Explores !

Náš život výrazne ovplyvňujú nielen technológie, ale aj veda. Veda poskytuje nekonečné príležitosti na kladenie otázok a hľadanie odpovedí, ktoré budujú nové zručnosti a rozvíjajú myslenie detí.

Dieťa je centrom našej pozornosti

Všetky aktivity v programe sú starostlivo plánované tak, aby sme dosiahli, čo najlepší učiaci efekt a zároveň malo dieťa z klubu radosť. Náš prístup je individuálny a tiež berieme do úvahy aj charakter, schopnosti, potenciál a záujem dieťaťa na klube.

Deti v klube pracujú v skupine veľkej, malej, v pároch, individuálne a tiež im dávame priestor na voľnú hru podľa aktuálnej potreby a situácie dieťaťa a cieľov klubu.

UKÁŽKA PROGRAMU ENGLISH IMMERSION CLUB

Rainbow Class

Octopus Class

ENGLISH IMMERSION CLUB
NOVÉ ZRUČNOSTI PRE 21.STOROČIE

  • Rámcový priebeh
  • Organizačné informácie
  • Cena

V školskom roku 2019-2020 nájdete náš program v termínoch 


English Immersion Club Štvrtky od 14 – 17 hod

Lokalita:
Chorvátsky Grob -Čierna Voda
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka
Suché miesto 2/A,
900 25 Chorvátsky Grob – Čierna VodaEnglish Immersion Club Utorky
od 14 – 17 hod

Lokalita:
Patronka, Bratislava
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka Westend Gate
Dúbravská cesta 14/ Patrónka, 841 04 Bratislava


Počas programu je zabezpečený pitný režim a olovrant o 15.00 hod. 
V záujme zjednodušenia rodinnej logistiky ponúkame možnosť starostlivosti o dieťa aj celodenne resp. podľa vašich potrieb. Dieťa môžete priviezť kedykolˇvek počas dňa od 7.oo hod. a vyzdvihnúť po programe najneskôr do 18.00 hod. Ceny za hodinovú alebo poldňovú starostlivosť o dieťa mino nášho programu nájdete na www.duhovaskolka.sk

Zľavnená cena za program English Immersion Club

110€ mesačne za 4 kluby
celkovo 12 hodín mesačne.​​

 

Oslovil vás program English Immersion Club?

Prihláste svoje dieťa už dnes!

Prihlásenie

Inovatívny vzdelávací program v angličtine
pre deti vo veku 4-7 rokov

Povedali o nás rodičia