English Immersion Club

Popoludňajší inovatívny vzdelávací program v angličtine pre deti vo veku 4-12 rokov.

ENGLISH Immersion club – LEARN through PLAY in English immersion way. Vášmu dieťaťu poskytne príležitosť PRAVIDELNE, INTENZÍVNE a PRIRODZENE fungovať v anglicky hovoriacom prostredí a povzbudí ho spontánne komunikovať v angličtine.

Educating for the Future 

V tomto anglickom programe sa deti veku 4 – 12 ponoria do angličtiny cez zábavné a interaktívne objavovanie  predmetov Literacy – Numeracy – Science. Inšpirujeme sa vzdelávacími medzinárodnými štandartami a metodami používanými primárme v anglicky hovoriacich krajinách. Tieto tri predmety  považujeme za kľúčové rozvíjať u detí, lebo sú základom pre všetky povolanie budúcnosti. Vzdelávame pre budúcnosť.

Head Start for your Child
ENJOY – LEARN – GROW

Vzdelávací koncept využívajúci sa pri výučbe cudzieho jazyka. Deti vedie lektor hovoriaci iba anglicky. Deti tak postupne prenikajú do jazyka cez vlastnú skúsenosť v cudzojazyčnom prostredí. Jazykové zručnosti  tak nadobúdajú prirodzene prostredníctvom komunikácie, interakcie s ľuďmi v danom jazyku. Získavanie, učenie sa jazyka je pre ne spontánne, zábavné  a bezbolestné. English immersion prístup je ideálny pre deti od narodenia. Čím skôr s jazykom začnete, tým lepšie. Naše programy sú šité na mieru deťom od veku 4-12 rokov.

Častý prístup k výučbe jazyku v školách a mnohých jazykových kurzov, je zameranie na gramatiku a slovnú zásobu získavanú skôr memorovaním, ktoré sú určite potrebné. V našich programoch dieťa funguje v anglickom jazyku intenzívne a dlhší časový úsek aby ten jazyk naozaj aj zažil v bezprostrednom kontakte cez bežne vykonávané činností. Je prirodzene stimulované anglický jazyk aktívne používať v realite a podľa jeho aktuálnych potrieb. Zvyčajne dieťa získava najprv pasívnu komunikáciu teda nadobúda porozumenie inštrukcii a následne sa presunie do aktívnej úrovne komunikácie cez spontánnu verbálnu reakciu v angličtine. Anglický jazyk sa deti učia nielen cez rutinné aktivity, ale predovšetkým cez cielené zábavné spoznávanie predmetov Literacy – Numeracy – Science. Vzdelávací benefit pre dieťa je teda DVOJNásobný, v podobe nových poznatkov z predmetov a učení jazyka zároveň. Jazykový progres je intenzívnejší a naberanie nových vedomostí je pre deti veľmi inšpiratívne. 

Literacy

We become Readers & Authors !

Deti systematicky a zábavne zoznámime s anglickou abecedou a výslovnosťou. Učíme sa čítať a písať anglicky.

Deti milujú letters & sounds a aj vďaka nim preniknú do jazyka intenzívnejšie a s väčším prirodzeným porozumením a záujmom.

Numeracy

We love Math!

Rozvíjame matematické myslenie a pozitívny vzťah k matematike. Dôležité pre každé povolanie budúcnosti !

Science & Experiments

We are curious Explores !

Náš život výrazne ovplyvňujú nielen technológie, ale aj veda. Veda poskytuje nekonečné príležitosti na kladenie otázok a hľadanie odpovedí, ktoré budujú nové zručnosti a rozvíjajú myslenie detí.

Dieťa je centrom našej pozornosti

Všetky aktivity v programe sú starostlivo plánované tak, aby sme dosiahli, čo najlepší učiaci efekt a zároveň malo dieťa z klubu radosť. Náš prístup je individuálny a tiež berieme do úvahy aj charakter, schopnosti, potenciál a záujem dieťaťa na klube.

Deti v klube pracujú v skupine veľkej, malej, v pároch, individuálne a tiež im dávame priestor na voľnú hru podľa aktuálnej potreby a situácie dieťaťa a cieľov klubu.

UKÁŽKA PROGRAMU ENGLISH IMMERSION CLUB

Rainbow Class

Octopus Class

ENGLISH IMMERSION CLUB
Educating for the Future

  • English Immersion Club, vek 4-7
  • English Immersion Club, vek 7-12
  • Cena

Anglický program realizujeme v spolupráci s partnerom Dúhová škôlka.V školskom roku 2020-2021 nájdete náš program v nasledujúcich termínoch a 2 lokalitách : 


English Immersion Club Štvrtky od 14 – 17 hod

Lokalita:
Chorvátsky Grob -Čierna Voda
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka
Suché miesto 2/A,
900 25 Chorvátsky Grob – Čierna VodaEnglish Immersion Club Utorky
od 14 – 17 hod

Lokalita:
Patronka, Bratislava
Súkromná MŠ- Dúhová škôlka Westend Gate
Dúbravská cesta 14/ Patrónka, 841 04 Bratislava

Kontakt :

Martina Čechová #0908676313

martina.cechova@duhovaskolka.sk


Anglický program realizujeme v spolupráci s partnerom The Bridge. V šk.roku 2020-21 nájdete náš program v následujúcich termínoch a lokalite : 

Štvrtky od 14-17 hod. 

Lokalita : Baštová 7, Bratislava 

Kontakt : Radka Vajgelová

Mobil :0948 104 916

kurzy@thebridge.sk

CENY

114  euro mesačne za 4 kluby, celkovo 12 hodím angličtiny mesačne.

Zľavnená cena pre partnerov, zamestnancov našich partnerských firiem a existujúcich zákzníkov Safari.

102 euro mesačne za 4 kluby, celkovo 12 hodín mesačne.​​

Cena pre Dvoch je pre súrodencov, alebo ak do programu odporučíte, prihlásite naraz 2 deti.

102 euro mesačne za 4 kluby, celkovo 12 hodín mesačne.

Oslovil vás program English Immersion Club?

Prihláste svoje dieťa už dnes!

Prihlásenie

Inovatívny vzdelávací program v angličtine
pre deti vo veku 4-12 rokov

Povedali o nás rodičia