HEAD START FOR YOUR CHILD

HEAD START FOR YOUR CHILD

V našich celoročných programoch sa deti ponoria do angličtiny prirodzene cez interaktívnu výučbu predmetov Literacy – Numeracy – Science. V lete objavujú nepoznaný svet a iné kultúry.  Získavajú tak dvojnásobný benefit v podobe nových poznatkov, postojov  a učenia anglického jazyka zároveň.

Literacy

We become Readers & Authors !

Deti systematicky a zábavne zoznámime s anglickou abecedou a výslovnosťou. Učíme sa čítať a písať anglicky.

Deti milujú letters & sounds a aj vďaka nim preniknú do jazyka intenzívnejšie a s väčším prirodzeným porozumením a záujmom.

Numeracy

We love Math!

Rozvíjame matematické myslenie a pozitívny vzťah k matematike. Dôležité pre každé povolanie budúcnosti !

Science & Experiments

We are curious Explores !

Náš život výrazne ovplyvňujú nielen technológie, ale aj veda. Veda poskytuje nekonečné príležitosti na kladenie otázok a hľadanie odpovedí, ktoré budujú nové zručnosti a rozvíjajú myslenie detí.

Science & Experiments

We are curious Explores !

Rozvíjame deti do 21. storočia

Pomáhame rozvíjať bilingválne deti, ktoré sú adaptabilné, otvorené kultúrnej rozmanitosti
a pripravené na život v súčasnom globálnom svete.

Jazyková spôsobilosť.

Prirodzene ponoríme deti do angličtiny intenzívne s dvojnásobným benefitom.

Sebavedomie a adaptabilita.

Zmeny sú v živote všadeprítomné, preto rozvíjame adaptabilitu a sebavedomie detí.

Otvorenosť a diverzita.

Naše deti sa narodili už do globálnej a multikulturálnej spoločnosti, ktorá vyžaduje nové postoje a nové zručnosti pre ich život.

Inovatívnosť a kreativita

Obsah našich programov je inovatívny, založený na rozvoji kreativity dieťaťa, ktorá výrazne napomáha pri učení.

Zvedavosť a objavovanie.

Deti inšpirujeme a sprevádzame na ceste objavovania a spoznávania.

Množstvo zábavy.

Deti milujú náše programy. Cez hudobné, športové a umelecké aktivity ich motivujeme k spontánnej komunikácií v anglickom jazyku.

Povedali o nás rodičia

Deti milujú naše programy

Naše programy

Celoročný anglický program

Inovatívne popoludnie
v angličtine pre deti
vo veku 4-7 rokov.

Letný anglický program

Jedinečný denný anglický tábor plný zábavného SAFARI spoznávania
pre deti vo veku 4-7 rokov.

CeloroČný anglický program

Ponorte svoje deti do angličtiny
na celý deň pravidelne
1x týždenne.

Safari programy v číslach

Safari programy v číslach

%
Spokojných rodičov a detí
detí v SAFARI programoch
%
Rodičov hodnotí Safari učiteľov ako vynikajúcich. * 18% ako dobré

Spoločnosti, ktoré podporujú našu myšlienku

Spoločnosti, ktoré podporujú našu myšlienku

Udialo sa v našich programoch

Nahliadnite do Safari Campu

Spoznajte náš príbeh

Viac ako 10 rokov žijeme ako expat rodina v Afrike, blízkom východe a Amerike. Spoznajte bližšie náš skutočný Safari príbeh.