Spoznajte nás

SAFARI team

Sme multikulturálny a medzinárodný tím zo 4 kontinentov. Prinášame inováciu, kreativitu a skúsenosti v oblasti vzdelávania z viac ako 15 krajín sveta.

Ľuba Fábryová

Stanka Švecová

Amanda Mallet

ČO NÁS SPÁJA

Spoločná túžba, aby deti na Slovensku zažívali radosť z učenia sa jazykov, aktívne objavovali svet a rozvíjali svoje postoje a zručnosti potrebné pre život v globálnej a otvorenej spoločnosti 21.storočia.

Katka Mahrer Milovcikova

Jacquie Carling

Keyna Terry

Iva Žingorová

Adrian Bronson

Jasmin Chew

Máte podobnú túžbu ?
Kontaktujte nás.

luba.fabryova@gmail.com

JUNIOR LEKTORI

Dávame príležitosť mladým ľuďom spolupracovať na tvorbe aj realizácií našich programov. Obohacujeme sa o skúsenosti a nápady. Veríme, že aj takto prilákame mladé talenty do vzdelávania.

Branislav Planka

Evelin Art

Sebestian Skladny

Clara Youssef

Head Start for your child

Inovatívne vzdelávacie programy pre deti v angličtine
vo veku 4-7 rokov