Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti personálneho manažmentu, prednostne v oblasti vzdelávania a rozvoja v medzinárodných firmách na Slovensku, Afrike a Bízkom východe. V súčasnosti žije v Dubai so svojou rodinou. V predchádzajúcej destinácií, v Juhoafrickej republike, učila na škole pre znevýhodnené deti. Ako profesionálny dobrovoľník, pôsobila na projekte otvorenie Leaf Academy v Bratislave, v neziskovej organizácií Leaf. Popri svojej profesii sa začala aktívne venovať oblasti vzdelávania detí, prednostne téme medzinárodného vzdelávania a téme bilingválnosti-multilingválnosti. Miluje Slovensko a verí, že kvalitné školstvo posunie krajinu výrazne vpred, tak, ako sa to podarilo aj iným štátom. Verí, že každý deň dieťaťa v škole musí byť štastný a inšpiratívny, aby radosť z učenia a hlad po vedomostiach bol prítomný od malička, a pretrval po celý život. Aktívne šíri osvetu v oblasti bilingválneho vzdelávania a zdiela vlastné skúsenosti z výchovy bilingválnych detí ako aj fungovania medzinárodnych škôl vo svete. Reprezentuje Slovensko v medzinárodných komunitách v krajinách, v ktorých žije so svojou rodinou. Svoje medzinárodné skúsenosti odovzdáva na Slovensku prostredníctvom inovatívnych anglických programov pre deti , ktorých je zakladateľom, tvorcom a manažérom, realizovaných pod značkou SAFARI camp. V lete je aj bilingválnou lektorkou na anglickom letnom programe SAFARI camp. Svojimi aktivitami pre deti a rodičov šíri kultúru progresívneho moderného vzdelávanie na Slovensku.