Miško chodí na na Safari od svojich 4 rokov. Získava tak každé leto skúsenosť fungovať v úplne anglicky hovoriacom prostredí a má možnosť komunikovať spontánne po anglicky. Hádajte koľko krajín so Safarai už precestoval po anglicky a čo všetko nové sa pre život už naučil ?