Blog

“Star wars” class

English Immersion Club is Back after Christmas Break !‍ We  have learned a new letter sound “Rr“ and thought about words beginning or including letter

English Immersion Club in 2 locations

Aj tento školský rok pokračujeme s EIC v oboch lokalitách Dúhovej škôlky. Popri skúsených lektoroch, Ivane a Jasmine  máme aj nového Juniora ako vidno z